GR PLUS

                      Böbrek taşı ve üriner enfeksiyonda etkili olduğu klinik çalışmalarla desteklenmiştir.

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Erzincan Üniversitesi Erzincan University Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Journal of Science and Technology 2016, 9 Özel Sayı I, 111-117 2016, 9 Special Issue I, 111-117 Araştırma Makalesi Research Article ISSN: 1307-9085 *Correspondence to: fkaratas@firat.edu.tr e-ISSN: 2149-4584 DOI: 10.18185/eufbed.59250 Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyvesindeki A, E Vitamini, BetaKaroten, Likopen, Redükte ve Okside Glutatyon Miktarlarının Araştırılması Hayriye BOYACI1 , Ebru ÇÖTELİ1 , Fikret KARATAŞ1* 1 *Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 23119, Elazığ, Türkiye (Geliş Tarihi/Received: 04.06.2016, Kabul Tarihi/Accepted: 27.07.2016) ÖZET Bu çalışmada, Gilaburu (Viburnum opulus L.) meyvelerinin A, E vitamini, beta-karoten, likopen, redükte ve okside glutatyon miktarları Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile belirlendi.